טחנת הקמח עין חי

"הארכיטקטורה היא אקט של שינוי זמני של מקום, אנחנו לא בונים חלל אלא בונים בתוך החלל שנמצא בשינוי תמידי ובטרנספורמציה נצחית"
ז א ן נ ו ב ל - ראיון אישי 2008